Posted: Tháng Mười 26, 2022

“Hình như mình chưa yêu ai?’ “Thế nào là yêu nhỉ?” “Không biết 2 người yêu nhau sẽ như thế nào nhỉ?”… sau một ca làm việc với một chuyên…

BTVN – WC 1

Posted: Tháng Mười 6, 2022

BT1: Ý tưởng cho 7 dạng bài viết ( Mỗi loại 3 ý tưởng) BT2: Lựa chọn 1 chủ đề và triển khai thành bài viết. ______________________________________________________ Dạng 1. Hướng…

Ngày 1

Posted: Tháng Chín 19, 2022

Mục tiêu thực hành LHD trong các mục tiêu: kết nối với con, trở thành ghost writer, hoàn thành dự án your concept. Trước hết để thực hành được LHD…