Posted: Tháng Mười Một 30, 2022 by admin

Sáng thứ 4 đi làm như thường ngày, làm việc như thường ngày và tìm kiếm một người bạn ăn trưa cùng. Nhưng đâu đó tôi thấy mình trống rỗng, trong tôi thiếu một sự an toàn và dành 30 với một cốc trà ít đá, tôi lại tham vấn và phân tích chính mình.

No Comments

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *