Bài tập Module 2

Posted: Tháng Sáu 27, 2022 by admin

Hello Trang, rất xin lỗi em vì chị quên việc up bài tập này, và chị cũng tự cảm thấy chưa ưng ý về bài tập của mình cho lắm ^^

Bài tập về Landing page:

Dịch vụ quan tâm: Xây dựng thương hiệu cá nhân

Mục đích: Đăng kí khoá học

Loại landing page phù hợp: Đăng kí khoá học

Tạo nội dung:

No Comments

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *