Ngày 9

Posted: Tháng Năm 26, 2022 by admin

Hôm nay, hãy viết một lá thư ngắn động viên hoặc nói những lời tích cực với chính mình để vượt qua rào cản “sợ mình không đủ giỏi” khi viết nhé!

No Comments

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *