Ngày 4…

Posted: Tháng Tư 16, 2022 by admin

Đề bài: Hãy kể những điều bạn thấy hạnh phúc, vui vẻ. Thêm vào đó bất cứ khi nào bạn có thời gian. Mẹo cho bạn là hãy chia theo các giác quan và liệt kê những điều khiến bạn hạnh phúc theo các giác quan đó. Nếu sau một thời gian bạn thấy ít điều liệt kê về một giác quan thì đó là điều bạn có xu hướng bỏ qua trong bài viết của mình. Hãy thực hiện một số hành động có ý thức để đưa nó vào.

Những điều khiến mình cảm thấy hạnh phúc, ngay lúc này mình cảm thấy thật hạnh phúc khi được nghĩ về nó ^^

No Comments

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *