Ngày 18…

Posted: Tháng Tư 30, 2022 by admin

Lý do để mình viết: Mình muốn hoàn thiện những cảm xúc trong mình thành những lời văn, đó cũng là 1 lần mình nc với chính bản thân mình. Là cầu nối với tâm hồn mình, là 1 lần nhìn lại mình.

No Comments

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *