Ngày 16…

Posted: Tháng Tư 28, 2022 by admin

Đề bài: Kể về những người quan trọng nhất trong cuộc đời!

Một danh sách dài vô tận :))

3 người mình đã dành nhiều thời gian nhất và có tác động nhiều đến mình. Quan trọng nhất thì dễ rồi, giờ đến tác động nhiều nhất đến mình mới là khó này. Có ai tác động được đến mình nhỉ?

No Comments

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *