Một phút tự tình…

Posted: Tháng Tư 20, 2022 by admin

Suy nghĩ là hạt giống nảy sinh cảm xúc, lời nói và hành động. Chúng ta được quyền chọn gieo những hạt giống ấy !

Chuyến đi chơi Đà Lạt đầu tiên tôi bắt được lá bài này. Thật may nó đã cứu rỗi tâm hồn tôi khi ấy, đang từ suy nghĩ đay nghiến khó chịu thành chấp nhận và thông cảm. Đúng vậy, suy nghĩ của chúng ta sẽ quyết định chúng ta đối xử với người khác như thế nào. Một suy nghĩ không tốt khiến bản thân mình cảm thấy khó chịu, nhìn người bằng đôi mắt khó chịu, tâm can bực bội và cay cú. Cũng là vấn đề ấy tôi nhìn theo một hướng khác, giống như nguyên tắc sông tôi đang luyện cho mình ” Lắng nghe – Tin Tưởng – Không phán xét” Có thể đôi lúc nó không đúng nhưng tôi đầu cần phải quan tâm người khác tốt xấu thế nào đâu, không liên quan đến mình, không ảnh hưởng đến mình thì mặc kệ mọi người thôi. Mỗi người sẽ có lối sống riêng như thầy giáo chiêm tinh nói, họ có cái gốc họ muốn đạt được, họ sẽ k có suy nghĩ giống mình. Không bắt họ giống mình để không làm tổn thương nhau hay tổn thương chính suy nghĩ của mình.

Suy nghĩ của tôi tại nên chất lượng cuộc sống của tôi. Tôi sẽ quan tâm cải thiên chất lượng suy nghĩ của mình trong mọi tình huống và tôi sẽ dễ dàng phát huy những phẩm chất tốt đẹp tiềm ẩn trong tôi.

No Comments

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *