Tản mạn…..

Posted: Tháng Sáu 25, 2022 by admin

Có đôi lúc mình cảm thấy thật mất phương hướng, mở máy tính lên không biết làm gì, không biết xem gì, tra gì, học gì… Cảm thấy mình không biết gì, k có cảm hứng với điều gì, cái cảm giác này thật tệ.

No Comments

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *