16/06/22 Chị R…

Posted: Tháng Sáu 16, 2022

Đã kha khá lâu rồi mình không cập nhật về nhật ký làm Coach. Sáng nay có 1 ca coach khiến mình nhớ ra mình cần ghi chép lại để…