Cảm nhận sau buổi mentor thứ 2

Posted: Tháng Sáu 30, 2022 by admin

Hello Mentor Trang và các e ^^!

Kết thúc 1 ngày làm việc khá là căng thẳng và giờ này mới có thể ngồi ngẫm lại những điều học được trong Module 2 vừa qua cũng như chia sẻ sau buổi mentor vs Trang.

No Comments

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *