Ngày đầu tiên…

Posted: Tháng Năm 11, 2022 by admin

“Tôi sẽ viết cuốn sách đầu tay về…. Tôi biết mình sẽ dễ nản chí/thiếu kiên nhẫn/lo lắng/chưa sẵn sàng… khi bắt đầu nhưng tôi sẽ cố gắng thay đổi thái độ của mình từng ngày bằng cách CAM KẾT đi theo các hướng dẫn trong nhóm.Tôi sẽ hoàn thành bản thảo của mình, dù thô sơ, sau 100 ngày tới!Nếu không làm được, tôi sẽ phải…”

Tôi sẽ viết cuốn sách đầu tiên về một tiểu thuyết tình yêu, nhân vật chính là bản thân mình, câu chuyện lấy hình tượng là chính mình và những gì mình đã trải qua. Tôi sẽ có lúc nản chí, không biết mình sẽ viết gì, đi về đâu, nhưng tôi sẽ cố gắng, ít nhất tôi đã có được câu chuyện của riêng mình. Tôi Cam Kết đi hết các hướng dẫn trong nhóm. Tôi sẽ hoàn thành bản thảo, dù thô sơ, sau 100 ngày tới. Nếu không làm được tôi sẽ không bao giờ nhuộm tóc màu nữa.

No Comments

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *