Bàn về thái độ của một tác giả !

Posted: Tháng Năm 12, 2022 by admin

Suy về 4 yếu tố ảnh hưởng đến thành công, Sự tự nguyện, sự lạc quan, sự khách quan và sự bền bỉ.

Ồ một tác giả viết sách đang ngồi suy nghĩ về 4 yếu tố thành công cho cuốn sách đầu tay của cô ấy. Trông cô ấy có sự tự nguyện và sự lạc quan, còn sự khách quan và bền bỉ thì cùng chờ xem cô ấy sẽ làm thế nào nhé.

Sự tự nguyện: Mình tự nguyện với cuốn truyện này, đối với mình đó không chỉ là tác phẩm đầu tay, nó còn là động lực mình muốn truyền đến cho người bạn mình yêu quý nữa.

Sự lạc quan: Người khác có thể cho rằng đây là bi quan nhưng mình cho rằng đây là lạc quan ^^. Mình viết vì mình và kể cả nó không được đón nhận mình vẫn sẽ viết vì mình.

Sự khách quan: Câu truyện của mình về cốt truyện không có gì mới, như bao cô gái vướng bận chuyện yêu đương khác, không chắc đã có sự nổi bật để đánh vào thị hiếu khách hàng.

Sự bền bỉ: Mình tin với sự tự nguyện và lạc quan cùng sự hướng dẫn trong nhóm thì mình sẽ bám theo và không bỏ dở.

No Comments

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *